Spausdinti

Ežerai

Agarinis 1. Yra netoli Didžiasalio, plotas 4,0 ha ;
2. Yra prie Ignalinos

Alksnaitis Alksnelis – Yra 2 km į p. nuo Ginučių ↓, 3,5 km į š.r. nuo Linkmenų, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Plotas 84,4 ha, ilgis 2,3 km, didž. plotis 0,9 km. Ežeras susideda iš 2 dalių : šiaurinė – Alksnaitis, pietinė Alksnas ( jungia sąsiauris, kuriame yra sala). Didž. gylis Alksnaityje 21,2 m, Alksne 14,9 m. Kranto linija labai vingiuota, jos ilgis 8,6 km. Daug įlankų, pusiasalių, kyšulių. Krantai statūs, aukšti, sausi. 3 salos (4,1 ha). Vakaruose iš Ūkojo ež. įteka Novena, šiaurėje į Linkmeno ež. išteka Alksnelė ( Žeimenos baseinas). Atabradas siauras, smėlingas.

Alksnas Yra 2 km į p.nuo Rimšės. Plotas 176,1 ha, didž gylis 4,6 m, ilgis 2,8 km, didž. plotis 1,1 km. Ežeras susidaręs ledo luisto guolyje. Kranto linija nelabai vingiuota, jos ilgis 7,8 km. Krantai žemi, pelkėti. Yra Liepynės sala ( 1,4 ha). Į ežerą įteka 7 upeliai, rytuose išteka upelis į Ružo ež. (Dysnos baseinas). Atabradas smėlingas, durpingas, apaugęs vešlia augalija.

Alksnykštis Plotas 59,8 ha

Almajas Alma Yra 11 km į š.v. nuo Ignalinos, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Plotas 104,5 ha , didž. gylis 10,5 m, ilgis 2 km, didž. plotis1 km, kranto ilgis 4,5 km. Ežeras susidaręs ledo luisto guolyje. Ežero š. ir p.r. krantai žemi, kiti – statūs. Dugnas dumblėtas. Šiaurėje įteka Pliaušė, p.r. išteka Almaja (Žeimenos baseinas). P.r. ežero pakrantėje įsikūrę Ginučiai ↓, vakarinėje - Palmajė Lit.: Garunkštis A. Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 78

Apvardai Yra 12 km. į rytus nuo Dūkšto, Baltarūsijos pasienyje. Ežero r. dalis priklauso Baltarusijai. Plotas 424,8 ha, didž. gylis 5 m., vid. gylis 2,6 m, ilgis 3,4 km, plotis 2,5 km. Yra viena sala ( 0,05 ha). Krantai lygūs, mažai vingiuoti. Kranto linijos ilgis 10,3 km. Ežeras susidaręs dugninės morenos įduboje. Įteka Gaidė, Žilmaitis, išteka Apyvardė ( Drūkšos deš. intakas; Dysnos baseinas). Atabradas platus, iš smėlio ir žvyro. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 81-82; Šiaurys, J. Į Baltarusijos pasienį // Meškeriotojas, 2001, Nr. 4, p. 30

Asalnai Yra 5 km į v. nuo Ignalinos, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Plotas 263,5 ha , ilgis 4,8 km, didž. gylis 33 m, didž. plotis 1,7 km, kranto linijos ilgis 19,5 km. Ežeras netaisyklingos formos. Jį sudaro ilga šaka pietryčiuose, plati įlanka šiaurėje ir atskira ežero dalis, vadinama Asalnykščiu. Krantai sausi, daug kur statūs. Kranto linijos ilgis 19,5 km. Ežeras susidarė susikertančiose rinose ir ledo luistų guolyje. Yra 3 salos ( iš viso 3,1 ha). Š. v. ežeras susisiekia su Linkmeno ež., o p.r., ties Meironių k., su Lūšių ež. Į p.r. įlanką iš Dringykščio ež. įteka Dringykščia (Dringė, Žeimenos baseinas). Prie ežero įsikūrę Meironių, Puziniškio ir Salų kaimai. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 83-84

Asalnykštis Yra 8 km į š, v. nuo Ignalinos, 5 km į š. r. nuo Linkmenų, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Plotas 59,8 ha, ilgis 1,2 km, didž. plotis 0,9 km, didž. gylis 22 m, kranto linijos ilgis 5,1 km. Kranto linija vingiuota. Sąsmauka skiria ežerą nuo Asalnų ežero. Iš Linkmeno ežero įteka upelis.

Asėkas Yra šalia Ginučių kaimo, 9 km į š. v. nuo Ignalinos, 6 km į š.r. nuo Linkmenų. Europinės svarbos natūrali buveinė. Plotas 47, 1 ha, didž. gylis 5m, ilgis 0,9 km, plotis 0,7 km, kranto ilgis 3,3 km. Krantai žemi, drėgni, pelkėti. Š. v. įteka upelis iš Almajo ežero, o pietuose iš ežero išteka upelis į Linkmeno ež.

Astraviškių ežerėlis Plotas 0,9 ha.

Audenis, Ožionių Yra 15 km į š.r. nuo Ignalinos, 4 km į š. nuo Ignalinos – Vidžių vieškelio. Plotas 12 ha, didž. gylis 8 m. Krantai žemi. Išteka Audenis [Dysnos intakas]. Ežero š. pakrantėje įsikūręs Ožionių↓ kaimas.

Auksinis žr. Gavys

Ažvintaitis Yra 10 km į p.v. nuo Salako [Zarasų raj.]. Plotas 33 ha, didž. gylis 7 m., ilgis 1600 m, didž. plotis 300 m. Rytuose sąsiauriu jungiasi su Ažvinčio ež.

Ažvintis Yra 9 km į p. nuo Salako [Zarasų raj.] . Plotas 263,6, ilgis 3,3 km, didž. plotis 1,4 km, didž. gylis 23 m, vid. gylis 5,7 m. Paviršiaus altidudė 164, 5 m. Baseino plotas 17,6 km². Priklauso Dysnos baseinui. Kranto linija vingiuota, jos ilgis 10,5 km. Krantai aukšti, kiti žemi, kai kur pelkėti. 2 nedidelės salos. Sąsiauriais jungiasi su Ažvintaičio ir Sągardo ežerais.

Babrinis Yra Ceikinių seniūnijoje. Plotas 2,9 ha.

Balčiukas

Balinis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Stripeikių kaimo. Plotas 1,2 ha, ilgis 0,2 km, kranto ilgis 0,5 km.

Baltas

Baltasiai Yra 8 km į š. r. nuo Dūkšto, prie Vilniaus – Daugpilio geležinkelio. Plotas 18 ha. Ežeras nenutekamas. Ilgis 680 m, didž. plotis 410 m. Krantai aukšti, apaugę mišku.

Baltis 1. Giliabaltis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje , prie Trainiškio kaimo. Plotas 51,2 ha, ilgis 1,2 km, plotis 0,6 km, 2 salos, kranto ilgis 3,6 km.
2 . Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje , Žeimenio ežero š. pakrantėje. Plotas 29,0 ha, ilgis 0,8 km, plotis 0,4 km, 1-ištakas, kranto ilgis 2,2 km.
3. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, tarp Žeimenio ir Ūsių ežerų . Plotas 31,6 ha, ilgis 1,1 km, plotis 0,3 km, kranto ilgis 3,5 km, vienas intakas, 1- ištaka.

Baluošas Yra 9 km į š. v. nuo Ignalinos, plotas 425, 9 ha, didž. gylis 33,1 m, ilgis 4630 m., didž. plotis 1450 m. Kranto linija labai vingiuota, yra 7 salos( viso 19 ha). Viena iš jų Ilgasalė .Joje yra ežerėlis, kuris su ežeru jungiasi sąsiauriu. Tai unikalus atvejis. Įteka Buka [iš Utenykščio], išteka Bevardis upelis į Baluošykštį. Ežeras ir jo apyežerės yra europinės svarbos natūrali buveinė. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 89-90 ; Gorodeckis A. Ten, kur Baluošas// Nauja vaga,1984, gruod. 6 ; Valstybės žinios. 2004, Nr. 183, p. 52

Baluošykštis Yra 10 km į š. v. nuo Ignalinos, plotas 11, 3 ha, ilgis 800 m, didž. plotis 250 m, kranto linijos ilgis 1760 m. Per ežerą iš Baluošo ež. Į Sravinaičio ež. teka upelis. Įsiterpęs iškišulys Briedžiaragis. Šiaurinėje pakrantėje įsikūrusios Vaidziukiškės, pietiniame – Simoniškis. Europinės svarbos natūrali buveinė. Lit. Valstybės žinios. 2004, Nr. 183, p. 53

Bedugnis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Dringio ežero, netoli Ažušilės kaimo. Plotas 0,7 ha, ilgis 0,15 km, plotis 0,06 km, kranto ilgis 0,3 km, gylis 25 m.

Berniūnų ežeras, plotas 1,3 ha.

Beržininkų ežeras Yra 3 km į š. r. nuo Dūkšto. Plotas 10 ha, ilgis 450 m, kranto linijos ilgis 1300 m. Ežeras nenutekamas. Krantai sausi, aukšti. Pietrytinėje pakrantėje yra Beržininkų kaimas.

Beržinis Yra 4 km į š. nuo Dūkšto, Beržonių pelkėje. Plotas 19,5 ha, ilgis 0,7 km, didž. plotis 0,4 km, kranto linijos ilgis 1,7 km. Krantai žemi, pelkėti. Ežeras yra miške. Išteka upelis į Dūkšto ežerą.

Bestinis, plotas 6,9 ha

Bevardis (6 ežerai) 1. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Ūsių ežero š.r. pakrantėje. Plotas 1,0 ha, ilgis 0,01 km, kranto ilgis 0,4 km.
2. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Gaveikėnų kaimo. Plotas 0,5 ha, ilgis 0,01 km, kranto ilgis 0,3 km.
3. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Gavio ežero š. v. pakrantėje. Plotas 0,7 ha, ilgis 0,01 km, kranto ilgis 0,3 km.
4. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Gavio ežero š. v. pakrantėje . Plotas 0,3 ha, ilgis 0,007 km, kranto ilgis 0,1 km.
5. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Laukojo ežero š. pakrantėje. Plotas 0,5 ha, ilgis 0,01 km, kranto ilgis 0,3 km.
6. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Asėko ežero š. pakrantėje. Plotas 0,5 ha, ilgis 0,07 km, kranto ilgis 0,2 km.

Bimbirinis

Budaraistis baigiantis užakti.

Budrių Plotas 1,4 ha

Bundinis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Almajo ežero š. pakrantėje. Plotas 3,4 ha, ilgis 0,7 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 0,8 km, 1-ištaka.

Burkolų ežeras Plotas 1,0 ha.

Daržinėlė Plotas 3 ha

Dėlinis 1. Plotas 4,1 ha.
2. Plotas1,6 ha.

Dysnai, Dysnas Yra Dūkšto seniūnijoje, 2 km į p. nuo Dūkšto, prie Vilniau-Daugpilio geležinkelio. Plotas 2400,9 ha., didžiausias gylis 6 m, ilgis 10,6 km, plotis – 4,7 km. Savo dydžiu ežeras užima antrą vietą Lietuvoje. Priklauso Dauguvos baseinui. Yra 6 salos ( viso 25,6 ha). Krantai žemi, pelkėti, dugne dumblas. Ežeras susidarė moreninių priemolių lanku užtvenktoje Dysnų dubumos p. dalyje. Įteka Garšvė, Svetyčia (Šventytė), Parsvytė ir dar 6 upeliai, išteka Dysnykščia. 14 rūšių žuvų. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 97-98

Dysnykštis, Dykšnykštis Yra 6 km į p. nuo Dūkšto, netoli Dysnų ežero. Priklauso Merkio baseinui, plotas 557,5 ha, , gylis 5 m, plotas 538 ha, ilgis (iš v. į r.) 3,9 km, didž plotis 2,3 km, kranto ilgis 14,6 km, krantai lėkšti smėlingi, daugiausiai pelkėti, apaugę krūmais, vietomis mišku. Įteka Dysnykščia ir 3 bevardžiai upeliai, išteka Dysna. Yra Liepinės sala. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 97

Dringykštis Yra 4 km į v. nuo Ignalinos Aukštaitijos nac. parke tarp Dringio ir Lūšių ež, plotas 41 ha, ilgis (iš š.v. į p.r.) 1,4 km, didž. plotis 0,4 km, kranto linija vingiuota (ilgis 5,9 km.). Krantai (išskyrus šiaurrytinį aukštoki, ardomi r. ir v. pakrantės miškingos, š.rytų pelkėta, pietuose prie Dring. Dirbamieji laukai, šiaurėje įteka Dumblynė (iš Dringio ežero), pietryčiuose – upelis iš Taremo ežero, pietvakariuose išteka Dringykštė (Dringė) į Lūšių ežerą. Į p. nuo Dr. Yra Meironių kaimas.

Dringis, Dringiai, Dringys Yra 4 km į v. nuo Ignalinos, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Europinės svarbos natūrali buveinė. Žeimenos baseine. Plotas 713 ha, ilgis 4,5 km, plotis 3,0 km, didž. gylis 24 km. Kranto linija labai vingiuota: 2 siauros įlankos ežero pietuose vadinamos Mikailakampiu ir Karvėkampiu, įlanka šiaurės vakaruose – Juodakampiu, didžiausia įlanka rytuose – Petravakampiu. Yra 5 salos (iš viso 3,4 ha). Š. v. irš. r. krantai aušti, statūs, kiti – daugiausia lėkšti. Krantuose gausu šaltinių. Patogiausia prie ežero prieiti pusiasaliuose, kurie nors žemi, bet nepelkėti. Rytuose yra pusiasalis vadinamas Siūriu ragu. Š v. ir r. pakrantės apaugusios pušynais. Į D įteka 5 upeliai: šiaurėje Švogina (iš Švoginos ež), Į Juodakampį - Juodupis, į Petravakampį – 2 upeliai; su netoli vakaruose esančiais Laumakio ir Laumakėlio ežerėliais jungiasi bevardžiu upeliu. Į Dumblio ežerą teka platus, vandeningas Dumblynės upelis. V. krante išsidėstęs Vaišniūnų kaimas.
Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 98-99 ; Valstybės žinios. 2004, Nr. 183, p. 70

Drūkšiai Didžioji dalis priklauso Zarasų raj. ir Baltarusijai. Plotas 417,3 ha. ilgis 10,4 km, didž. plotis 9,9 km.Didžiausias Lietuvos ežeras.

Dūkštas Yra. 5 km į š. nuo Dūkšto miestelio. Plotas 519,9 ha. 2 salos, krantai žemi, pelkėti, apaugę medžiais., plotas 534 ha, ilgis iš (š.v. į p. r.) 3,6 km, didžiausias plotis 2,8 km, didž gylis 10,5 km, kranto linija nelabai vingiuota, 2 salos (iš viso 0,9 ha), atabradas smėlingas, bet po plonu smėlio sluoksniu yra durpių, gilai dugne dumblas, per D teka Duseta (Šventosios aukštupys), 15 rūšių žuvų. Ežero apylinkės yra Europinės svarbos natūrali buveinė. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 99-100

Dumblys, Dumblis, 1. Yra 3 km į r. nuo Tverečiaus. Plotas 21 ha, ilgis (iš v. į r.) 0,7 km, didž. plotis 0,4 km, krantai žemi, pietuose pelkėti, ež nenuotakus, š. krante yra Didžiasalio, p. krante Marijampolio kaimai.
2. yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, prie Puziniškio kaimo. Plotas 3,5 ha, ilgis 0,3 km, plotis 0,02 km, kranto ilgis 0,9 km.

Eglinis Plotas 10,1 ha.

Elnis

Erzvėtas, Erzvetas, Arzvetas Yra 5 km į š.r. nuo Mielagėnų, 2 km į p. nuo Baltarusijos sienos. Plotas 206,2 ha, ilgis 3,8 km, didž. plotis 0,8 km, didž. gylis 19 m. Ežeras rininis, krantai (išskyrus pietinį) aukšti sausi, š. gale yra sala. Įteka Kančiogina ir Šakelė, išteka Erzvėta (Birvėtos aukštupys). R. krante yra Erzvėto kaimas. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 101-102

Ešerinis (4 ežerai) 1. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Laumekio ežero. Plotas 1,7 ha, ilgis 0,2 km, plotis 0,1, kranto ilgis 0,6 km.
2. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Laumekio ežero. Plotas 1,2 ha, ilgis 0,2 km, plotis 0,08 km, kranto ilgis 0,5 km.
3. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, tarp Asalnų ir Dringio ežerų. Plotas 1,8 ha, ilgis 0,3 km, plotis 0,07 km, kranto ilgis 0,8 km
4. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Plotas 5 ha, ilgis 0,5 km, plotis 0,015 km, kranto ilgis 1,1 km, 1 intakas.

Ežerėlis, Barelis

Gaidė Yra 8 km į š.r. nuo Rimšės. Plotas 13,7 ha., ilgis 0,65 km, didž plotis – 0,4 km. Krantai žemi, daug kur pelkėti, įteka 2 upeliai, išteka vienas (į Apvardų ež). Š. krante yra Gaidės kaimas.

Garbūnų ežeras Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Garbūnų kaimo. Plotas 0,4 ha, ilgis 0,1 km. plotis 0,03 km, kranto ilgis 0,15 km.

Gavaitis

Gavys, Auksinis Yra Ignalinos p.v. pakraštyje. Plotas 124,3 ha, ilgis 1,9 km, didž. plotis 1,2 km, didž. gylis 39 m, kranto linijos ilgis 7,6 km. Krantai neaukšti, š. dalyje yra pusiasalių, įlankų, 3 salos (iš viso 2,3 ha). Didumą dugno dengia sapropelis, kitur – dumblas. Atabradas siauras , daugiausiai smėlingas. Į š. dalį įteka upelis iš Gavaičio ež., iš p.v. dalies išteka Gavys ( Narsupės intakas).
Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 102-103

Gervėlis I Yra Gervėčių pelkėje Ažvinčių girioje

Gervėlis II Yra Gervėčių pelkėje Ažvinčių girioje

Gervėlis III Yra Gervėčių pelkėje Ažvinčių girioje

Gilūtaitis

Gilūtas Plotas 14 ha.

Gilutis

Gyvatynas, Plotas 1,2 ha.

Gruodiškis Yra 9 km į š. v. nuo Ignalinos, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Trainiškio kaimo. Plotas 24,6 ha, ilgis 0,9 km, plotis 0,6 km, kranto ilgis 2,9 km. Krantai aukšti, apaugę mišku, vakarinis krantas žemas. Išteka vienas upelis.

Gulbinas

Gulbinis Yra 10 km į š.r. nuo Dūkšto, 5 km į š. nuo Rimšės. Plotas 24,8 ha, ilgis 0,8 km, didž. plotis 0,5 km. Krantai daigiausiai lėkšti, vietomis pelkėti. Išteka Gulbinė į Drūkšių ež. Prie ežero yra Magūnų kaimas.

Ilgaitis Yra 12 km į p.r. nuo Dūkšto, į p. nuo Rūžo ež. Plotas 24,8 ha, ilgis1,6 km, didž. plotis 0,3 km. Krantai , išskyrus šiaurinį, aukštoki.

Ilgiai Yra 8 km į r. nuo Dūkšto, prie Rimšės. Plotas 56,1 ha, ilgis 1,9 km, didž plotis 0,7, didž gylis 14 m. Kranto linija (6,6 km) labai vingiuota. Šiaurėje ežeras dvišakis, pietuose pasagos pavidalo. Krantai žemi, daugiausiai pelkėti. Įteka 1 upelis ir 2 grioviai, išteka 1 upelis (Dysnos baseino). Prie ežero yra Antalgių, Eglinės kaimai.

Ilgis Yra 1 km į š. r. nuo Ignalinos miesto. Plotas 31,2 ha, ilgis 1,1 km, didž plotis 0,4 km, didž. gylis 30,4 m. Ežeras pasagos formos. Krantai neaukšti. Įteka Baltis, išteka bevardis upelis (Žeimenos baseino). Į rytus nuo ežero yra Poviliškės kaimas.

Imaudas Plotas 0,9 ha.

Išdagas Plotas 0,7 ha.

Jaskutis, Joskutis, Juskutis Yra 12 km į š.v. nuo Ignalinos, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, 0,5 km į v. nuo Baluošo ežero, šalia Ginučių kaimo. Plotas 38,5 ha , ilgis 1,2 km, didž. plotis 0,5 km. didž gylis 9,1 m , kranto ilgis 2,9 km. Krantai aukštoki, tik š. v. krantas pelkėtas. Dugną dengia sapropelis. Ežerą supa miškas.

Jonavo ežeras Plotas 3,4 ha.

Joneliškės ežeras

Juodenis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, į š. nuo Berniūnų kaimo. Plotas 9,8 ha, ilgis 0,5 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 1,2 km.

Juodinis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, prie Gaveikėnų kaimo. Plotas 8,6 ha, ilgis 0,7 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 1,5 km.

Kamantinis Plotas 3,5 ha.

Karačiunka Plotas 0,6 ha.

Karinautiškės ežeras Plotas 0,9 ha.

Katinautiškės ežeras

Kavinis ežeras Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Palūšės kaimo. Plotas 2,0 ha, ilgis 0,3 km, plotis 0,1 km, kranto ilgis 0,6 km.

Kemsinis

Kiaulinėlis Plotas 0,6 ha.

Kiaunas Yra 4 km p.v. nuo Linkmenų , Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Plotas 64,7 ha, ilgis 2,2 km, plotis 0,4 km, 1 sala, 1 intakas, 1 ištaka, kranto ilgis 5,4 km. Krantai daugiausia žemi, vietomis pelkėti. Per ežerą teka Kiauna (į Gilučio ež.). Įteka Aiseta (iš Aiseto ež.). Prie ežero įsikūręs Kiauneliškis, Krivasalis, Zablatiškė

Kiegeilis Plotas 1,9 ha

Kikižeris Yra Mielagėnų seniūnijoje. Krantai klampūs. Didžiausias gylis 30 m.

Korinas

Krokinis Plotas 1,2 ha.

Kukuižė

Kurtinėlis ežeras Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, į v. nuo Ūsių ež. Plotas 1,3 ha, ilgis 0,15 km, plotis 0,1 km, kranto ilgis 0,4 km.

Kurtinys

Labakaršys Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, į r. nuo Ūsių ež. Plotas 10,1 ha, ilgis 1,1 km. plotis 0,3 km, kranto ilgis 2,7 km. Iš Ūsių ežero įteka bevardis upelis. Iš ežero išteka upeliai į Prūdo ir Balčio ežerus. Prie ežero įsikūrę Simoniškiai.

Labažis, Labažys ežeras Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, į p. v. nuo Ūsių ežero. Plotas 3,9 ha, ilgis 0,5 km, plotis 0,1 km, kranto linija 1,1 km, 1 ištaka.

Lapušiškė Bestinėlis Plotas 3,0

Laukojys, Laukajas Yra 4 km p.v. nuo Ignalinos, prie Vilniaus – Sant-Peterburgo geležinkelio, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Plotas 35,4 ha, ilgis 1,3 km, plotis 0,5 km, kranto linijos ilgis 3,8 km. Krantai vietomis pelkėti. Per ežerą teka Narsupė (įteka į Žeimenos ežerą). Yra 1 sala, 1 intakas. Prie ežero įsikūrusi Palaukojė.

Laumiakėlis , Putrinis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Dringio ežero š. v. pusėje. Plotas 4,0 ha, ilgis 0,3 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 0,6 km, 1 intakas, 1 ištaka.

Laumiakys, Laumekys Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Dringio ežero š. v. pusėje. Plotas 12,8 ha, ilgis 0,5 km, plotis 0,4 km, kranto ilgis 1,4 km.

Lydekinė, 1. Ilgaitis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Almajo ežero. Plotas 4,3 ha, ilgis 0,6 km, plotis 0,1 km, kranto ilgis 1,4 km, 1 intakas, 1 ištaka.
2. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, prie Linkmenų kaimo. Plotas 3,3 ha, ilgis 0,3 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 0,7 km.

Liminas Plotas14,3 ha

Linkmenas Yra 10 km į š. v. nuo Ignalinos, 5 km į š. r. nuo Linkmenų. Aukštaitijos nacionaliniame parke. Plotas 75,7 ha., ilgis – 2,3 km, didž. plotis 0,6 km, didž gylis 9 m. Kranto linija š. rytuose labai vingiuota. Įteka Aseka, Alksnelė, išteka Dumblys. Pietvakariuose L. Unksties sąsiauriu jungiasi su Alksno ež. Ežero pakrantėje yra Ginučių piliakalnis. Europinės svarbos natūrali buveinė. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 111-112 ; Valstybės žinios. 2004, Nr. 183, p. 116

Liūnelis 1. Yra 3 km į p. nuo Rimšės. Plotas 26,2 ha, ilgis 980 m., didž. plotis 750 m., kranto linijos ilgis 3150 m. Krantai žemi. Išteka upelis į Alksno ežerą.
2. Yra 3 km į p.r. nuo Rimšės, 100 m. nuo Alksnio ežero. Plotas 17 ha, ilgis 880 m., didž. plotis 350 m., kranto linijos ilgis 2250 m. Krantai žemi pelkėti.

Lūkalnis Plotas 8,8 ha

Lukštinis Pplotas 1,0 ha

Lūšiai, Lūšys Yra 4 km į pietvakarius nuo Ignalinos, prie kelio Ignalina Kaltanėnai, centrinėje Aukštaitijos nacionalinio pako dalyje. Plotas 390, 9 ha, ilgis 6,2 km, didž. plotis 1,1 km, kranto ilgis 16,4 km., didž. gylis 37 m. Krantai aukšti, kitur žemi, vietomis pelkėti. Ežeras pailgas, ištįsęs iš vakarų į rytus. Vakarinėje dalyje užsibaigia siaura ilga Lūšykščio įlanka. Plačiomis protakomis ežeras jungiasi su Asalnų ir Šakarvos ežerais. Prie ežero įsikūrę Palūšė, Meironys. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 114-115

Margavonės ežeras

Merkmenys ežeras, plotas 43 ha. Įeina į Sirvėtos regioninio parko teritoriją. Europinės svarbos natūrali buveinė.

Merkvinys, Merkmenai Yra 2 km į p.r. nuo Ceikinių. Plotas 46 ha, ilgis 1,1 km, didž. plotis 0,9 km, didž. gylis 13,6 m. Pietuose įsiterpia pusiasalis. Yra viena sala. Įteka trys upeliai. Išteka Ceikinė (į Švintės upelį). Prie ežero įsikūrę Merkmenų ir Degutiškės kaimai.

Mikalavos ežeras, Ežeriukas Pplotas 4,9 ha.

Milašaitis Yra 2 km į p. r. nuo Mielagėnų. Plotas 28 ha, ilgis 1270 m., didž. plotis 400 m., kranto linijos ilgis 2820 m. Krantai žemi, apaugę mišku. Išteka upelis į Kančioginos upę. Prie ežero įsikūręs Milašaičio kaimas.

Milašius Yra 5 km į p.r. nuo Mielagėnų. Plotas 48,7 ha, ilgis 1350 m., didž. plotis 500 m, kranto linijos ilgis 3820 m. Krantai žemi, miškingi. Išteka bevardis Dysnos baseino upelis. Prie ežero įsikūręs Milašių kaimas

Mūnas Yra 11 km į p. nuo Rimšės. Plotas 47 ha, ilgis 1560 m, didž. plotis 570 m. Kranto linija labai vingiuota, jos ilgis 5220 m. Krantai vietomis pelkėti ir apaugę mišku. Per ežerą teka Mūnelis (Dysnos intakas). Prie ežero įsikūręs Pamunės kaimas

Notrynė

Paberžonė

Paceikinės ežeras Yra 12 km į p. r. nuo Ignalinos, 1 km į r. nuo Ceikinių. Plotas 10 ha, ilgis 540 m., kranto linijos ilgis 1500 m. Krantai aukšti, statūs. Išteka upelis į Kančioginą

Pagramdas, Pagremdas Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia Kiaunio ežero. Plotas 5,4 ha, ilgis 0,4 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 0,9 km.

Pagūrys

Pakalas Yra 2 km į v. nuo Linkmenų. Plotas 62,8 ha, didž. gylis 20,5 m, ilgis 2670 m., didž. plotis 450 m., kranto linijos ilgis 6750 m. Yra viena sala. Krantai aukšti. Išteka bevardis upelis. Rytuose siaura sąsmauka skiria ežerą nuo Žiezdrio ežero. Prie ežero įsikūrusios Varniškės

Pakalniškių ežeras

Pakasas Yra Aukštaitijos nacionalinio parko vakarinėje dalyje. Plotas 146,8 ha, ilgis 3,3 km, plotis 1,0 km, kranto ilgis 9,4 km, didž. gylis 17 m. Yra viena sala. Krantai vietomis apaugę mišku, statūs. Įteka Tauragna, Kapryna ir du bevardžiai upeliai. išteka upelis į Ūkojo ežerą. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 119

Palaukinis Yra Ignalinos miesto š. pakraštyje. Plotas 13,5 ha, ilgis 0,9 km, didž. plotis 0,3 km., kranto linijos ilgis 1,7 km. Krantai aukšti, apaugę mišku. Per ežerą teka Plaukinys (įteka į Dringio ež.).

Paledinis

Paluknė

Palūkšnė Plotas 1,4 ha

Palukštinis,

Paplovinis, Paplavinis. Yra Ignalinos miesto š. pakraštyje. Plotas 11,6 ha.

Parsvėtaitis Yra 3 km į š. nuo Dūkšto. Plotas 25,8 ha, ilgis 0,9 km, didž. plotis 0,3 km, kranto linijos ilgis 2,3 km. Prie ežero įsikūrę Pažemiškiai.

Parsvėtas , Persvytis, Yra Dūkšto miestelio š. pakraštyje, prie Vilniaus-Sankt-Peterburgo geležinkelio. Plotas 87,4 ha , ilgis 2,1 km, plotis 0,6 km, kranto linijos ilgis 4,8 km. Krantai daugiausiai statūs. Išteka Dysna.

Pasamanė

Pastovėlis

Paviksvojis

Pažeminis

Pelėdinis

Pravalas Yra 5 km į p. nuo Ignalinos, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Plotas 28,5 ha, ilgis 0,7 km, plotis 0,6 km, kranto ilgis 2,2 km. Krantai aukšti, vakarinis apaugęs mišku. Prie ežero įsikūręs Papravalės kaimas.

Prūdas, Prūdis Yra 4 km nuo Kaltanėnų, į r. nuo Ūsių ežero, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Plotas 11,5 ha, ilgis 0,6 km, plotis 0,3 km, kranto ilgis 1,5 km. Krantai neaukšti. Yra 1 intakas, 1 ištaka.

Prūtas Yra 6 km į p.r. nuo Rimšės. Plotas 266,1 ha, ilgis 4,8 km, didž. plotis 1,4 km. Kranto linija vingiuota. Per vidurį ežeras susmauktas. Yra sala. Krantai žemi, vietomis pelkėti. Įteka keli bevardžiai upeliai, išteka upelis į Apvardų ežerą. Ežero p.v. pakrante eina Dūkšto-Vydžių kelias.

Raibenių ežeras

Rakštelis

Raukėta Yra prie Baltarusijos sienos. Plotas19,5 ha, ilgis 07, km, didž. plotis 0,4, m. Š ir p.v. krantai žemi, pelkėti, p.r. ir v. krantai statūs, skardingi. Išteka Raukėta (į Dysną). Prie ežero yra Smilginiškės kaimas.

Rimščikas Plotas 19 ha, ilgis 730 m, didž. plotis 330 m, kranto linijos ilgis 2km. Prie šio ežero įsikūrusi Švedriškė

Ringys Plotas 5,6 ha

Rūkštys Yra 3 km nuo Dūkšto, prie kelio į Rimšę. Plotas 20 ha, ilgis 0,9 km, didž. plotis 0,3 km. Krantai žemi, pelkėti. Per ežerą teka upelis į Dysnų ežerą. Vakariniame krante įsikūręs Bikėnų kaimas.

Rūžas. Yra 3 km į p.r. nuo Rimšės, prie kelio į Vydžius. Plotas 219,2 ha, ilgis 4,1 km, didž. plotis 1,8 km, didž. gylis 4,3 m. Krantai žemi, pelkėti. Ežeras L raidės pavidalo. Yra sala (0,5 ha). Išteka Rūžo upelis (į Žilmio ežerą).

Samanis Yra 3 km į š. nuo Dūkšto. Plotas 22 ha, ilgis 0,7 km, didž. plotis 0,4 km, didž. gylis 5,3 m. vakarinis krantas aukštas, pietinis ir šiaurinis – pelkėti. Išteka upelis (Šventosios baseino). Padavimai sako, kad Samanis buvęs senovės lietuvių dievukas ar geroji dvasia : padėdavęs medžiotojams bei žvejams, tačiau mokėdavęs vikriai samanose paslėpti žuvį ar žvėrį. Šio ežero š. v. krante stovi Dūkšto piliakalnis ↓

Savičiaus ežeras

Seklas

Skaidrys Plotas 13,4 ha

Skripkų ežeras

Skudutis

Srovinaitis, Sravinaitis ežeras Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Šalia Ginučių kaimo. Plotas 35,2 ha, ilgis 0,7 km, plotis 0,5 km, kranto ilgis 3,5 km, 1 intakas, 1 ištaka

Sugardas, Sūgardas, Sągardas Plotas 113,9 ha.

Svirkų ežeras Plotas 87 ha.

Šakarvai Yra 7 km į p. nuo Ignalinos, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Plotas 77,1 ha, ilgis 2,2 km, , plotis 0,5 km, didž. gylis 40 m. Ežeras telkšo gilioje dauboje, ištysęs iš šiaurės į pietus. Krantai neaukšti, rytinis apaugęs mišku. Ežeras sąsiauriais su Lūšių, Žeimenio ežerais. Prie ežero įsikūrę Šakarvos, Drūtūnų kaimai Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 132

Šaminis 1. Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, prie Stripeikių kaimo. Plotas 7,3 ha, ilgis 0,4 km, plotis 0,3 km, kranto ilgis 1,1 km.
2. Yra 6 km į š. nuo Naujojo Daugėliškio, 5 km į p. nuo Dysnykščio ežero. Plotas 23 ha, ilgis 1 km, didž. plotis 0,4 km, didž. gylis 3,1 m. Krantai aukšti, statūs. Per ežerą teka Dysnos dešinysis intakas. Prie ežero įsikūręs Janavo kaimas

Šaminėlis Plotas 0,5 ha.

Šatarinis Plotas 2,4 ha.

Šiekštelis ežeras Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia almajo ežero. Plotas1,4 ha, ilgis 0,2 km, plotis 0,07 km, kranto ilgis 0,5 km, 1 ištaka.

Šiekštys

Šilinis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Almajo ežero r. pusėje. Plotas 0,9 ha, ilgis 0,2 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 0,4 km.

Šventas Yra 4,5 km į š. v. nuo Linkmenų, tarp Žiezdrelio ir Pakalo ežerų. Plotas 38,6 ha, ilgis 1,4 km, didž. plotis 0,5 km, didž. gylis 30 m. Krantai aukšti, statūs. Ežeras protaka jungiasi su Žiezdrelio ežeru. Prie ežero įsikūręs Rukšėnų kaimas.

Švoginas Yra 1 km nuo Kazitiškio, Galų durpyne. Plotas 23 ha., ilgis 0,7 km, didž. plotis 0,5 km. Krantai žemi pelkėti. Per ežerą teka Švogina (į Dringio ežerą).

Taramas, Tarama Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Lūšių ežero š. pusėje. Plotas 5,6 ha, ilgis 0,6 km, plotis 0,2 km, kranto ilgis 1,3 km, 1 ištaka.

Tarlokiškiai

Trilypis Yra 9 km į š. nuo Dūkšto, prie Smalvų-Dūkšto plento, Smalvo-Smalvykščio draustinyje. Plotas 15 ha, ilgis 1,0 km, didž. plotis 0,3 km. Kranto linija labai vingiuota. Krantai aukšti, statūs. Per ežerą teka Dulvas (Smalvos aukštupys). Prie ežero įsikūręs Karačiūnos kaimas

Tverečius Yra prie Tverečiaus miestelio. Šiauriniu pakraščiu eina siena su Baltarusija. Plotas 35,9 ha, ilgis 0,9 km, didž.plotis 0,5 km, kranto linijos ilgis 2 km. Krantai žemi. Per ežerą teka Dysna.

Ūkojas, Ukojas Yra vakarinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje. Europinės svarbos natūrali buveinė.Plotas 190,2 ha, ilgis 3,1 km, didž. plotis 1,1 km, kranto ilgis 11,3 km, giliausia vieta 30,5 m. Yra dvi mažos salelės. Į ežerą įteka Pakasa, Gėlainė ir bevardis upelis. Išteka Novena. Prie ežero įsikūrę Kimbariškės, Paūkojės, Papiliakalnio kaimai.
Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 141 ; Valstybės žinios. 2004, Nr. 183, p. 227

Ūsiai Yra prie Linkmenų miestelio. Plotas 256,5 ha, ilgis 3,9 km, didž. plotis 1,3 km. Kranto linija vingiuota. Krantai lygūs, kitur statūs. Ežeras sąsiauriu jungiasi su Žiezdro ežeru. Įteka vienas upelis. Europinės svarbos natūrali buveinė. Lit.: Garunkštis A., Stanaitis A. Ežerai gimsta, bręsta ir miršta. V., 1969, p. 141-142

Varnys Plotas 10,6 ha.

Velykštis Plotas 7,3 ha.

Vėlys Yra 5 km į p. r. nuo Ignalinos. Plotas 29 ha. Ežero š. ir p. dalį jungia siauras sąsiauris. Ilgis 1 km, didž. plotis 05, km, kranto linijos ilgis 3,6 km. Krantai aukšti ir statūs. Per ežerą teka Narsupė [Žeimenos k. intakas]. Rytinėje pakrantėje yra Vėlionių kaimas.

Velniavardžio ežeras, Velniadvario ežeras Plotas 2,9 ha.

Vienavalkšnis Yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje, Ūsių ežero v. pusėje. Plotas 4,5 ha, ilgis 0,4 km, plotis 0,1 km, kranto ilgis 0,9 km.

Viksvojis, Viksvojas, [2 ežerai], 1.plotas 4,0 ha. 2. plotas 3 ha.

Vilėkų ežeras Plotas 1,0 ha.

Virėkšta, Verekšta, Varykštis. Yra 6 km į r. nuo Ignalinos, prie Senojo Daugėliškio. Plotas 18 ha, ilgis 1,3 km, didž. plotis 0,2 km. Krantai aukšti, statūs,. Išteka Virėkšta (Ringės kairysis intakas)


Žaliasiai, Šiekštys Yra Ignalinos p. r. pakraštyje. Plotas 16 ha, ilgis 0,8 km, didž. plotis 0,3 km. Krantai daugiausiai aukšti, miškingi. Ežero pietinėje pakrantėje yra Bėčiūnų kaimas

Žeimių ežeras. Yra Kazitiškio seniūnijoje. Nusausintas po melioracijos.

Žiezdras Yra į vakariniame Linkmenų miestelio pakraštyje. Plotas 61 ha, ilgis 2 km, plotis 0,5 km, didž. gylis 36 m. Pietuose siauru sąsiauriu jungiasi su Ūsių ežeru. Įteka apie 60 m. ilgio upeliukas, jungiantis su Pakalo ežeru.

Žiezdrelis Yra 7 km į v. nuo Linkmenų. Plotas 53 ha, ilgis 2,4 km, didž. plotis 0,3 km, didž. gylis 13, 5 m. Krantai daugiausiai aukšti. Per ežerą teka upelis. Siaura sąsmauka š. r. jungia ežerą su Švento ežeru.

Žiežulinis 1. Plotas 0,8 ha, 2. Plotas 2,2 ha

Žilmaitis Plotas 5,5 ha.

Žilmas Yra 2 km į p.r. nuo Rimšės. Plotas 94,8 ha, ilgis 2,4 km, did-. Plotis 0,8 km, didž gylis 29 m. Kranto linija vingiuota. Krantai neaukšti. Į ežerą įteka Rūžo upelis ir dar vienas bevardis upelis. Išteka Žilma (į Apvardų ežerą). Prie ežero yra Nagėnų ir Vilkuočių kaimai.


Prieštai esantis lapas: Dvarai, dvarvietės
Sekantis lapas: Gamtos objektai